Aktuality

Čtvrtek, 16.ledna 2020

Výroční členská schůze klubu


Dne 7.2.2020, od 19:00 hodin, proběhne výroční členská schůze Modrá hvězda života - záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary z.s.

POZVÁNKA

 

Výkonný výbor spolku 

Modrá hvězda života – záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s.

svolává

na pátek 7.2.2020 v 19:00 hod

v restauraci Pizza & Bar Popeye na adrese Okružní 761, 36017 Karlovy Vary

 VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

 Program jednání:

 • zahájení
 • soupis listiny přítomných,
 • volba zapisovatele,
 • kontrola usnášeníschopnosti Výroční členské schůze,
 • schválení / doplnění programu Výroční členské schůze,
 • zpráva Výboru o činnosti Sdružení v roce 2019,
 • zpráva Výboru o hospodaření za rok 2019,
 • schválení / doplnění plánu činnosti na rok 2020,
 • schválení výše a termínu splatnosti členských příspěvků na rok 2020,
 • diskuse,
 • závěr

 V Karlových Varech dne 14.1.2020


Děkujeme našim sponzorům:
Modrá hvězda života
záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary
Okružní 761/37a, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
© 2019